گرامر ضمایر شخصی(انعکاسی) با مثال

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronouns) به ضمیرهایی گفته می‌شود که به خود فاعل جمله اشاره دارند. این ضمایر برای بیان این موضوع استفاده می‌شوند که فاعل جمله کاری را خودش انجام می‌دهد.

ساختمان ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی با افزودن self یا selves به انتهای صفات ملکی یا ضمایر مفعولی ساخته می‌شوند.

 • صفات ملکی:

  • myself (خودم)
  • yourself (خودت)
  • himself (خودش)
  • herself (خودش)
  • ourselves (خودمان)
  • yourselves (خودتان)
  • themselves (خودشان)
 • ضمایر مفعولی:

  • me (من)
  • you (تو)
  • him (او)
  • her (او)
  • us (ما)
  • you (شما)
  • them (آنها)
  • مثال :
  • .I can do it myself (خودم می‌توانم آن را انجام دهم.)
  • .I don’t need your help. I can do it myself (نیازی به کمک شما ندارم. خودم می‌توانم آن را انجام دهم.)
  • .She helped herself to the food (او از خودش پذیرایی کرد.)
  • .They looked at themselves in the mirror (آنها در آینه به خودشان نگاه کردند.)
  • .The children played with themselves (کودکان با خودشان بازی کردند.)
  • .The man cut himself with a knife. (مرد خودش را با چاقو برید.)
  • .The woman burned herself with a hot iron. (زن خودش را با یک اتوی داغ سوزاند.)
  • .The dog hurt itself by running into a wall. (سگ خودش را با برخورد به دیوار زخمی کرد.)
  • ۳ کاربرد اصلی ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی عبارتند از:
  • برای بیان این موضوع که فاعل جمله کاری را خودش انجام می‌دهد.
  • برای تاکید بر فاعل جمله.
  • در برخی از افعال خاص، مانند to enjoy، to admire، to accuse، to frighten، to surprise، to worry، و to protect.
  •   جمله «من خودم لباس پوشیدم» در زبان انگلیسی به صورت «I dressed myself» بیان می‌شود.

   در زبان فارسی، ضمایر انعکاسی با «خود» یا «خودش» بیان می‌شوند. «خود» برای ضمایر انعکاسی مفرد و «خودش» برای ضمایر انعکاسی جمع استفاده می‌شود.

   به عنوان مثال:

   • مفرد:

    • من خودم لباس پوشیدم. (I dressed myself.)
    • او خودش را برید. (He cut himself.)
    • آن بچه خودش را گم کرد. (That child lost himself.)
   • جمع:

    • ما خودمان غذا خوردیم. (We ate ourselves.)
    • آنها خودشان را سرگرم کردند. (They entertained themselves.)
    • این حیوانات خودشان را در آینه دیدند. (These animals saw themselves in the mirror.)

به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *